Kwalitatieve leads en afspraken omtrent hypotheken en verzekeringen!
Informatie: aov leads | hypotheekleads

Interesse? verzekeringleads | hypotheekleads
Kwalitatieve leads en afspraken omtrent hypotheken en verzekeringen!

Kwalitatieve leads en afspraken omtrent hypotheken en verzekeringen

Introductie

Het is een feit dat het internet een alsmaar groter aandeel krijgt in het totaal van alle acquisitiekanalen.
Daarentegen is het ook zo dat mond-op-mond reclame vaak nog steeds het beste werkt.
Maar in dit razendsnelle tijdperk is het voor bijna geen enkel bedrijf meer afdoende om alleen uit dit kanaal nieuwe klanten te werven. En nieuwe klanten werven blijft nodig, en wordt zelfs steeds belangrijker, omdat je klantenbestand natuurlijk niet alleen in omvang afneemt door bv overlijden, maar ook door concurrentie die vaak via het internet gevonden wordt!
Elk gerespecteerd bedrijf dat ook op lange(re) termijn bestaansrecht wil blijven behouden moet dus ook acquisitie plegen via het internet.
Alleen is dit voor veel bedrijven niet mogelijk, hetzij doordat de kennis of de mankracht ontbreekt.

LeadPlanet.nl is een initiatief van VHP Advies B.V., een bedrijf dat in 2007 het internet bewust als primair acquisitiekanaal heeft gekozen.
Maar doordat VHP Advies B.V. de meeste leads alleen in haar eigen regio kan of wil (*) afhandelen, heeft zij LeadPlanet.nl in het leven geroepen voor alle leads die te ver van haar werkgebied vandaan liggen.

(*) Het spreekt voor zich dat de afstand tussen kantoor en klant bij bepaalde soorten leads van wezenlijk belang is bij de conversie van lead naar klant, niet alleen vanuit de optiek van de klant (adviseur 'om de hoek'), maar ook vanuit de optiek van de adviseur (reistijd).

Herkomst leads

Het opzetten van een netwerk van sites ten behoeve van de acquisitie van nieuwe klanten kost naast veel kennis tevens ontzettend veel tijd en doorzettingsvermogen. Niet alleen initieel, want ook, of juist, op het internet geldt dat als je niet continu blijft werken aan je netwerk en sites, de hoeveelheid bezoek ook relatief snel weer afneemt.
En omdat het ontvangen van regionaal bezoek niet alleen extra lastig is, maar ook om geen kansen te missen, heeft VHP Advies B.V. besloten om van meet af aan op landelijk niveau nieuwe prospects proberen te acquireren. Anderzijds is dit ook het logische gevolg van het feit dat VHP Advies B.V. nooit gebruik maakt van aggressieve en/of misleidende campagnes, die je eventueel ook regionaal kunt uitvoeren: wij genereren onze leads namelijk (bijna) allemaal alleen maar uit de zogenaamde 'organische' (niet-gesponsorde) resultaten.
Indien je bovenin de pagina op het type lead klikt, kun je soms voorbeelden van onze zoekresultaten zien.

PS. Aangezien leadverkoop niet onze core-business is, maar we vanzelfsprekend wel proberen om de hoge kosten, die leadvergaring ten behoeve van VHP Advies B.V. zelf met zich meebrengt, te vereffenen hebben we geen grote aantallen leads (over). Maar mocht je interesse hebben in (meer) leads dan wij op dat moment kunnen leveren, dan kunnen wij in overleg met jou desalniettemin proberen om via niet-aggressieve betaalde campagnes meer leads uit je werkgebied te genereren, en vanzelfsprekend zijn de betreffende extra marketingkosten dan voor onze rekening.

Kwaliteit leads

Zoals gezegd genereren wij de leads als gevolg van het feit dat de bezoekers op het internet echt actief op zoek zijn naar het betreffende financielë product of dienst, en niet door aggressieve of misleidende advertenties.
Mede daardoor hebben onze leads kwalitatief een hoog niveau.
Voor afnemers die liever afspraken willen dan leads, werken wij samen met gespecialiseerde telemarketingbureaus, die real time kunnen bellen uit naam van de tussenpersoon; de belkosten daarvoor zijn € 10 per lead (af te rekenen met het telemarketingbureau). De conversie van onze leads naar afspraken door de betreffende telemarketingbureaus, die een zeer gedegen en diepgaande check uitvoeren, is gemiddeld zo'n 40%!
De meeste afnemers prefereren om zelf de leads op te volgen; daarvoor moet je organisatie echter wel aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Snelle opvolging: je organisatie dient in staat te zijn om leads bij voorkeur binnen enkele minuten reeds op te volgen. Want de prospect wil op zijn wenken bediend worden, en gezien de (relatief trage) snelheid van opvolging van veel leads in het algemeen, zal de prospect alleen maar positief verrast zijn bij een snelle follow-up.
  • Juiste opvolging: indien de leads niet op de juiste wijze benaderd worden, vanwege gebrek aan kennis, kunde, ervaring, maar wellicht met name affiniteit, dan is een ingekochte lead al snel weggegooid geld. Om maar een voorbeeld te noemen kan het zo maar zijn dat een gesproken dialect voor een prospect al aanleiding is om niet in te gaan op een afspraak. Wijzelf hebben ook veel ervaring met de afhandeling van internetleads, en wij zijn heel duidelijk: lang niet iedereen is geschikt om internetleads op te volgen!
  • Plezier in werken: niet elke adviseur kan goed omgaan met de teleurstellingen die het opvolgen van internetleads tot gevolg zal hebben. Daarentegen zijn er ook adviseurs die er een echte sport van maken, en er (vroeg of laat) ook goed in worden en een prima conversie weten te realiseren!

Ook doen wij niet aan 'cherry picking': de generatie, selectie en distributie van leads vindt volledig geautomatiseerd plaats, en de selectie vindt alleen plaats op basis van postcodes.
Mochten er echter meer leads in de door jou gewenste postcodegebieden aan jou worden geleverd, dan dat je aankunt of wilt, dan dient het postcodegebied verkleind te worden; want jij bent immers exclusief in het bezit van het betreffende postcodegebied!

En vanzelfsprekend worden onze leads en afspraken slechts eenmaal verkocht. Daarbij dient echter wel een kleine kanttekening gemaakt te worden: wij kunnen niet voorkomen dat één prospect via verschillende sites of op verschillende momenten meerdere leads genereert; maar indien je de enige bent die in het betreffende postcodegebied dat type lead afneemt, dan ontvang je deze vanzelfsprekend allemaal, en hoef je voor dubbelen natuurlijk niet te betalen.

Werkwijze

Indien je interesse hebt in de afname van leads en/of afspraken, dan dien je dit kenbaar te maken via het daarvoor bestemde formulieren: ik heb interesse in hypotheekleads of afspraken; ik heb interesse in verzekeringleads.
Dit formulier kun je ook gebruiken indien je voorafgaand gewoon extra informatie wilt.
Indien je dit formulier hebt ingevuld, dan ontvang je automatisch een e‑mail, op exact dezelfde wijze als ook iemand die via één van onze sites een offerte, advies of afspraak heeft aangevraagd. In de betreffende e‑mail bevindt zich een link, via welke je automatisch wordt ingelogd in ons workflow systeem, via welke je in contact zult komen met onze accountmanager. Hij zal verder alle zaken met jou afhandelen. Dit houdt in:
  • Bepaling interesse soorten leads en postcodegebieden.
  • Opstellen en ondertekening introductiecontract, en bij succes tussentijds opstellen en ondertekening definitief contract.
  • Instellen leadlevering in ons systeem.
  • Volledig automatische leadlevering, met gratis gebruik van ons workflow systeem ter afhandeling van de leads (zie foto onder voor fictief voorbeeld).

Prijzen en voorwaarden

Wij hanteren de volgende prijzen (btw-vrijstelling) voor onze leads:
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering leads: 63 euro;
  • Overige leads: op aanvraag.

Uit ervaring is gebleken dat het geen zin heeft om slechts een paar leads te kopen, en om op basis daarvan een (voorlopige) conclusie te trekken omtrent het al dan niet succesvol zijn van het inkopen en opvolgen van internetleads.
Daarom adviseren we altijd minimaal 10 leads van een bepaald type af te nemen.
Afhankelijk van de hoeveelheid leads en/of grootte van het afnamegebied kun je in overleg met de accountmanager ook een extra quantumkorting krijgen. De opzegtermijn is overigens 1 maand.

Vanzelfsprekend kunnen foutieve leads geretourneerd worden; foutieve leads zijn leads waarvan zowel het e‑mailadres als beide telefoonnummers incorrect blijken te zijn (het komt soms voor dat men alleen een geldig e‑mailadres invult omdat men eerst alleen informatie per e‑mail wenst te ontvangen of omdat men niet/slecht bereikbaar is per telefoon als gevolg van bv nachtdiensten, internationaal werken).
En in geval van bv hypotheken en kredieten behoren ook negatieve BKR-coderingen tot de foutieve leads.